Judeţul Tulcea şi Delta Dunării

Judeţul Tulcea, se situează în extremitatea sud-estica a României, în Dobrogea, fiind traversat de paralela 45, la vest, la nord fiind mărginit de Dunăre şi la est de Marea Neagră. Suprafaţa judeţului este de 8499 kmp, reprezentând 3,5% din suprafaţa totală a României.

Judeţul Tulcea are aproape toate formele de relief din România. Aici se disting doua grupe geografice: Horstul Dobrogean, care se prezintă ca un platou tipic, ce determină existenţa a 3 zone biogeografice (stepa, silvostepa ţi pădurea) şi zona umedş formatş din Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim-Sinoe, teren încă în formare.

Clima este temperat continentală cu veri calde şi ierni reci, cu precipitaţii reduse cantitativ, cu vânturi dominante din nord si nord-est.

Reţeaua hidrogafică este dominată de Fluviul Dunărea, râuri mici (Teliţa, Taiţa, Slava) care se varsă fie în Dunăre, fie în numeroasele lacuri de pe teritoriul judeţului.

Administrativ, judeţul cuprinde 51 unităţi administrativ-teritoriale, din care: Tulcea, reşedinţa de judeţ – cu o treime din populaţia judeţului, 4 oraşe şi 46 de comune.

Judeţul Tulcea

Judeţul Tulcea - informaţii agricultură

10% din suprafaţa arabilă a judeţului este cultivată în mod ecologic, clasând județul Tulcea pe primul loc în ţară, din acest punct de vedere.
Agricultura ecologică are beneficii atât pentru consumatori – care primesc produse mai sănătoase cât şi pentru fermieri – care primesc subvenţii suplimentare.

255 de operatori de agricultură ecologică au fost înregistraţi în anul 2016, la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea.

Județul Tulcea ocupă locul I pe țară în ceea ce privește suprafețele cultivate ecologic. Aceste ferme au suprafețe cuprinse între 5 hectare și 1.400 de hectare, sunt amplasate în tot județul, iar ponderea în suprafețele cultivate este deținută de culturile cerealiere care sunt urmate de oleaginoase, leguminoase și de plantele medicinaleÎn ultimii cinci ani, potrivit sursei, numărul operatorilor economici din domeniu și suprafața cultivată ecologic au scăzut.

În anul 2012, am avut înregistrați 302 operatori cu 34.120 ha, în anul 2013 — 320 operatori cu 34.875 ha, în anul 2014 — 306 operatori cu 45.853 ha, în anul 2015 — 244 operatori cu 31.120 ha, iar în anul 2016 — 255 operatori cu 32.254 ha.

Suprafața cultivată ecologic este de 3.230,75 ha, iar cea aflată în conversie este de 825,47 ha. Analizele ne arată că suprafețele cultivate cu rapiță, floarea-soarelui și soia depășește suprafața cultivată cu grâul comun, grâul spelta și grâul de primăvară. Grâul spelta sau alac este un grâu cu proprietăți speciale care reconfortează. Are producții mici, dar prețul este de trei ori mai mare decât cel pentru grâul comun.

Delta Dunării este una dintre cele mai întinse zone umede din lume

Valoarea universală a Rezervaţiei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea ei în reţeaua universală a rezervaţiilor biosferei, în cadrul programului „Omul şi biosfera”, lansat de UNESCO în anul 1970. Unicitatea Deltei Dunarii in Europa impune ca  toate activitatile clusterului să fie concentrate pe protejarea naturii, păstrarea și continuarea tradițiilor multiculturale locale, toate acestea având ca scop dezvoltarea economică durabilă și sustenabilă a Regiunii Sud-Est.

Cea mai mare suprafață de teren arabil certificat ecologic se află în județul Tulcea. Delta Dunării este ideală pentru practicarea agriculturii ecologice, alături de piscicultură și turism, reprezentând   activități economice nepoluante.

Pornind de la viziunea clusterului centrată pe alimentația bio, acesta va crea sinergii pozitive între  sectoarele: eco-turism, creative si culturale, Județul Tulcea fiind unic prin conviețuirea a 16 etnii: români, ruși, lipoveni, ucrainieni, italieni, greci, tătari, turci, macedoneni, armeni, evrei, romi, megleno-romani, haholi, bulgari, germani.

Clusterul va urmări dezvoltarea competitivității si durabilității sectorului piscicol primar prin înființarea de ferme specializate și îndeletniciri tradiționale ale pescarilor locali. Dezvoltarea competitivității și durabilității sectorului piscicol primar încurajează înființarea de  exploatații piscicole precum și contruirea unor microunități de procesare primară folosind metode tradiționale certificate ecologic.

publicat: 01-06-2018   utilizator: 114   descarcă albumul