Articole de presă, Prezentări evenimente

Clusterul Bio Danubius și USH Pro Business se implică în specializarea inteligentă pe domeniul bio-agroalimentar

Bio Danubius, primul cluster al producătorilor români de produse ecologice a demarat un proces de descoperire antreprenorială asupra modului în care folosesc tehnologiile avansate pentru certificarea, trasabilitatea și comercializarea produselor ecologice.

În cadrul seminarului de descoperire antreprenorială, desfășurat la Brăila în 25 aprilie 2018, eveniment organizat de Ministerul Cercetării și Inovării și UEFISCDI, proiectul de cercetare propus de către clusterul Bio Danubius s-a bucurat de susținerea audienței, fiind cotat printre proiectele valoroase la nivel regional. Proiectul vizează aplicarea noilor tehnologii (blockchain, GIS, IoT, Big Data) în producerea, procesarea, trasabilitatea, certificarea și comercializarea produselor ecologice sub brandul Bio Danubius.

Acest proiect presupune crearea unui sistem de certificare și modalități avansate de tranzacționare cu produse ecologice. Proiectul are susținerea producătorilor, precum și a mediului academic și de cercetare, întrucât vizează cucerirea unor piețe externe pe componenta cea mai sustenabilă și sănătoasă a agriculturii moderne, respectiv agricultura ecologică.

”Acest proiect inovator va fi integrat și în activitatea Centrelor de Afaceri pentru Export Bacău și Ploiești, ca rezultat al proiectului de cooperare „Servicii integrate pentru export pentru IMM-urile din România”. Acest program poate integra în aceste centre, serviciile de inovare și cele de internaționalizare ceea ce este o premieră pentru România” a declarat domnul Costin Lianu, Director General USH Pro Business.

publicat: 27-04-2018   utilizator: 114  
 

Regiunea Deltei Dunării și cluster-ul Bio Danubius,  cu potențialul său economic unic reintră în atenția opiniei publice naționale  și internaționale

Regiunea Deltei Dunării și cluster-ul Bio Danubius,  cu potențialul său economic unic reintră în atenția opiniei publice naționale  și internaționale, printr-o serie de demersuri inițiate de Asociația Operatorilor din Agricultură Ecologică Bio România, împreună cu Federația Națională de Agricultură Ecologică, la care a aderat și USH Pro Business.  

Demersurile vizează susținerea și promovarea biodiversității, dar și a produselor agriculturii ecologice și valorificarea resurselor și atractivității zonei, ca obiectiv turistic.

Principalele argumente care au condus la infiinţarea primului cluster bio, la Tulcea, au fost legate de existenţa Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării, dar şi pentru că de-a lungul timpului a existat concentrarea cea mai mare de producători de agricultură bio din România. De asemenea, Rezervația are standarde de protecția mediului și de utilizare de tehnologii bio superioare fațșa de restul țării”, a precizat Marian Cioceanu, președintele Asociației Operatorilor din Agricultură Ecologică Bio România.

sursa: www.partners.com.ro

publicat: 01-06-2018   utilizator: 114  
 

Bio Danubius, componentă importantă a Universităţii Spiru Haret cu implicare activă în promovarea exportului de produse ecologice

PAȘAPORT DE EXPORT PENTRU FIRMELE ROMÂNEȘTI – IMPORTANȚA BRAND-ULUI ȘI ASOCIERII ÎN EXPORTUL DE PRODUSE ECOLOGICE

Universitatea ”SPIRU HARET” prin Centrul USH Pro Business contribuie la creșterea competitivității sectorului agriculturii ecologice

Invitat la eveniment, Laurent Vonwiller, membru al Comisiei de Import a Organizației Elvețiene pentru Agricultura Ecologică Bio Suisse, a analizat rolul structurilor asociative în dezvoltarea sectorului agriculturii ecologice. Analiza s-a bazat pe modelul elvețian de succes al Bio Suisse, o asociație cu mai mult de 6.423 de membri, reprezentând peste 95% dintre fermele ecologice elvețiene.

Universitatea Spiru Haret este singura universitate din țară care are în componența sa doua clustere bio (Bio Danubius și Bio Concept Valea Prahovei) implicându-se activ în promovarea exportului de produse ecologice, susținând prin acestea obiectivele Strategiei Naționale de Export și a Programului  de cooperare elvețiano – român ”Servicii integrate de export, pentru IMM-urile din România”

De asemenea, astăzi Universitatea Spiru Haret și USH Pro Business au primit  o delegație a Universității de Agrobusiness și Dezvoltare Rurala – Plovdiv, Bulgaria, cu care vor  dezvolta proiecte de cooperare pe linia cercetării aplicate și pregătirii fermierilor în domeniul produselor ecologice.

sursa: www.tv-h.ro

publicat: 09-05-2018   utilizator: 114  
 

Clusterul Bio Danubius dezvoltă şi promovează agricultura ecologică din România, Moldova şi Ucraina

În dată de 3 iunie 2017, s-a desfăşurat la Tulcea Simpozionul Internaţional “Importanta agriculturii ecologice în România, Moldova şi Ucraina pentru agricultură ecologică (organică) europeană şi globală”.

Evenimentul a marcat un pas semnificativ spre dezvoltarea Clusterului Bio Danubius, prin semnarea documentului de adeziune la cluster de către asociaţii de producători bio şi autorităţi locale din Ismail, Ucraina şi Cahul, Moldova. Prin aceasta aderare, Clusterul Bio Danubius a devenit un cluster transfrontalier, consolidându-şi poziţia de lider regional în domeniul agriculturii bio.

În cadrul simpozionului au fost abordate temele: Situaţia agriculturii ecologice în regiune; Situaţia de facto a producţiei ecologice; Perspective de viitor în agricultură ecologică; Certificarea ecologică şi trasabilitatea sistemului în agricultură ecologică; Susţinerea şi promovarea agriculturii ecologice.

Simpozionul a fost organizat de Clusterul Bio Danubius în colaborare cu The Diplomatic Economist şi USH Pro Business. Au participat agricultori bio, mediu academic, autorităţi ministeriale şi locale din România, Moldova şi Ucraina. Simpozionul s-a bucurat şi de prezenţa domnului Markus Arbenz, Director Executiv al IFOAM, dar şi al doamnei Silja Heyland, Responsabil Monitorizare Agricultura Organică.

Autorităţile IFOAM au apreciat în mod deosebit această evoluţie, considerând că Bio Danubius trebuie să acţioneze în viitor în mod energic pentru dezvoltarea şi promovarea pieţei interne de produse bio în vederea promovării exporturilor.

De asemenea, s-a concis că Bio Danubius îşi poate asuma un rol important în certificarea şi trasabilitatea produselor bio în formule de training, precum şi într-o mai bună comunicare a potenţialului bio al Euro Regiunii Dunărea de Jos.

Clusterul va trebui, de asemenea, să aducă dovezi ştiinţifice în faţa autorităţilor privind importanţa sectorului bio şi să dezvolte cercetarea aplicată şi formulele de training pentru agricultori. Din această perspectivă, Clusterul Bio Danubius îşi propune să dezvolte un parc industrial şi un centru de transfer tehnologic.

 

Importanta agriculturii ecologice în România Moldova şi Ucraina pentru agricultură ecologică - organică europeană şi globală - Clusterul Bio Danubius


Domnul Horia Teodorescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, prezent la eveniment, a dat asigurări că autorităţile locale acorda prioritate susţinerii domeniului agriculturii organice şi şi-a exprimat satisfacţia privind procesul de cooperare transfrontalieră iniţiat de clusterul Bio Danubius, organizaţie care se bucura de o susţinere totală din partea Consiliului Judeţean.

În discursul său, Markus Arbenz a subliniat faptul că „nu există o reţetă a succesului în dezvoltarea agriculturii ecologice, fiecare ţară având metoda şi ritmul ei de dezvoltare în acest sector”. Un rol important în dezvoltarea sectorului revine „comunicării între producători şi consumatori, promovării avantajelor şi a aspectelor pozitive care dau o direcţie sustenabila dezvoltării sectorului”. De asemenea, un rol important, considera că revine guvernelor care „ar putea susţine agricultura ecologică la nivel de politici guvernamentale, prin măsuri de recompensare a celor care practică agricultura cu efecte pozitive asupra mediului, şi de taxare a celor care practică agricultura cu efecte negative asupra mediului”.

Domnul Petrişor Petrescu, Preşedinte al clusterului Bio Danubius, a salutat prezenta delegaţiilor din Ucraina şi Moldova la eveniment şi şi-a exprimat convingerea că aceştia se vor alinia la standarde de calitate în agricultură ecologică, care să le permită recunoaşterea pe piaţă, fiind ferm hotărât să acţioneze pentru combaterea fraudei în acest sector. Domnul Preşedinte al clusterului se va implica în continuare personal în dezvoltarea unui sistem de control al trasabilităţii şi calităţii produselor ecologice.

Domnul Costin Lianu, Director General USH Pro Business şi Manager Internaţionalizare al clusterului, în calitate de iniţiator al acestei alianţe a evidenţiat realizările de până acum, pe baza cărora clusterul a fost etichetat la nivel european cu Certificat de Bronz. Domnia sa, a precizat că prin aderarea de membrii din Republica Moldova şi Ucraina, din zona Deltei Dunării, clusterul devine o emblemă regională a acestei zone şi un brand internaţional care va servi producătorilor bio din regiune să fie mai competitivi pe pieţele internaţionale.

Metodele actuale de estimare a numărului de fermieri existent în agricultură ecologică nu sunt pro - agricultura ecologică, fondurile destinate cercetării acestui sector fiind insuficiente iar potenţialul agriculturii ecologice că metodă de agricultură sustenabila, nefiind cunoscut şi promovat.

Dacă metodele de estimare ar fi corecte, impactul mental, al beneficiilor produselor agroalimentare ecologice, ar fi mai puternic asupra consumatorilor, sectorul nu ar mai fi considerat doar un sector de nişă, ci un sector important al agriculturii.

Introduce un concept nou - „Agricultura susţinută de comunitate”- concept prin care se elimină componenta „certificare” din lanţul valoric „fermier - certificator - consumator”. Acest concept se aplică în comunităţile în care relaţia fermier - consumator se bazează pe „încredere”.

Propunerile care au urmat prelegerilor:

Lupta antifrauda pentru păstrarea renumelui producătorilor

Focalizarea pe promovarea producătorilor pe piaţa locală

Politici naţionale sau regionale şi mediatizarea lor pe website

Un plan de acţiune la nivel naţional al actorilor implicaţi direct în agricultură ecologică

Crearea primului cluster transfrontalier din Sud-Est-ul Europei (România – Moldova –Ucraina)

Formule de trening şi certificare comune

Colaborarea cu IFOAM pentru asimilarea metodologiilor privind sectorul de agricultură ecologică şi sporirea credibilităţii produselor şi a brand-urilor bio.

Simpozionul să aibă caracter anual pentru cele trei ţări semnatare ale colaborării

Promovarea agriculturii ecologice necertificate

publicat: 03-06-2017   utilizator: 114  
 

În cadrul conferinței sectorului bio intitulate ‘PRODUSELE BIO, BRAND-UL DE ȚARĂ AL ROMÂNIEI!’, în data de 27.04.2016, la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, organizat de Asociația Operatorilor din Agricultură Ecologică Bio România, împreună cu Federația Națională de Agricultură Ecologică, a fost lansată propunerea ca, cluster-ul Bio Danubius din regiunea Deltei Dunării să organizeze la Tulcea în toamna acestui an, în perioada 29-30 septembrie 2016, un eveniment de o semnificație internațion

Acest eveniment se va referi la importanța pe care România o acorda agriculturii ecologice, precum și la inițiativele pe care cluster-ul Bio Danubius intenționează să le ia în vederea promovării acestui model de dezvoltare agricolă la nivelul macroregiunii dunărene.

Această propunere se înscrie în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, unde clusterul Bio Danubius este declarat proiect fanion al ariei prioritare PA8, competitivitate, sens în care contam pe o implicare activă a coordonatorului național SUERD în susținerea acestei inițiative.

La acest eveniment, ce se va desfășura într-o regiune emblematică a continentului european sub aspectul biodiversității, vor fi invitați Comisia Europeană prin DG Regio, DG Environment, DG SANCO, IFOAM EU (Federația Internațională a Mișcărilor pentru Agricultură Ecologică, a UE), reprezentanții guvernelor țărilor dunărene, reprezentanții asociațiilor de agricultură ecologică din macro-regiunea Dunării. Autoritățile locale ale județului Tulcea și-au exprimat dorința și disponibilitatea de a găzdui evenimentul.

Evenimentul va permite cluster-ului Bio Danubius să susțină dezvoltarea unui brand regional dunărean pentru agricultură bio și să unească eforturile tuturor celor interesați la nivel regional în promovarea acestei noi identități competitive.

publicat: 27-04-2016   utilizator: 114