Proiecte implementate şi propuneri de proiecte noi

Realizare şi implementare proiecte

Dezvoltarea unei strategii de cercetare dezvoltare și inovare a clusterului, axată pe specializare inteligentă în domeniul bio economiei și transformarea acestuia într-un cluster inovativ în domeniu

Proiectul are în vedere dezvoltarea unei strategii de cercetare dezvoltare și inovare a clusterului, axată pe specializare inteligentă în domeniul bio economiei și transformarea acestuia într-un cluster inovativ în domeniu.

Pornind de la structura actuală a lanțurilor valorice regionale ale membrilor clusterului și de la preponderența în cluster a producătorilor de produse bio, în special cereale, fructe și legume, strategia vizează dezvoltarea unor lanțuri valorice bazate pe principiile bio-economiei, care să permită valorificarea superioară a resurselor existente.

Pentru dezvoltarea acestor lanțuri valorice, strategia va viza modele de afaceri bazate pe inovare și internaționalizare, inclusiv export, specifice economiei bazată pe sustenabilitate. Se are în vedere ca aceste modele să includă specializări inteligente specifice intersecției lanțurilor valorice ale mai multor sectoare relevante pentru inovare, la nivel regional, centrate pe produse ecologice. Aceste sectoare vor fi: turismul, tehnologia informației, industriile creative, energie verde.

Strategia vizează identificarea posibilelor conexiuni pe lanț care, prin aportul activităților de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) pot conduce la comercializarea de produse noi, inclusiv la export. Având în vedere implicarea clusterului în activități internaționale în Ucraina, Republica Moldova, Germania și Austria, proiectul vizează conectarea entităților de CDI și de internaționalizare cu entități similare din regiunea Dunării.

>>> Propunere tehnică